O nas

Aplikacja mobilna TACHOBUS powstała w wyniku zapotrzebowania rynku na innowacyjne rozwiązania przeznaczone dla sektora usług transportowych.

 

Zaproponowane przez nas rozwiązanie, pozwala na nowoczesne podejście do kwestii rozliczania pracowników oraz osób samozatrudnionych wykonujących pracę na stanowisku kierowcy w transporcie drogowym rzeczy. Jesteśmy liderem w zakresie automatycznego rejestrowania aktywności kierowcy, dokumentowania przebiegu podróży służbowej jak również lokalizacji pojazdów. Zespół merytoryczny tworzący oraz stale monitorujący prace aplikacji, składa się wyłącznie ze specjalistów związanych od lat z branżą transportową, a doświadczenie i wiedza poszczególnych specjalistów z zakresu krajowego oraz unijnego prawa pracy przekłada się wprost na wiarygodność i rzetelność danych generowanych przez samą aplikacje, zaś wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych pozwala na wykonywanie wszystkich powyższych zadań w sposób niemalże automatyczny.

 

Doświadczenie, skuteczność oraz znajomość branży związanej z transportem to nasze największe atuty, dzięki którym nasz produkt doskonale wpisuje się w oczekiwania Klientów.

A to wszystko dostępne z dowolnego urządzenia mobilnego, w dowolnym miejscu, poprzez skorzystanie z dostarczonego Panelu Klienta.

OFERTA

automatyczne wyliczenie płacy minimalnej w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia po 1 stycznia 2017 roku

tworzenie kompleksowej ewidencji czasu pracy, wraz z wyliczeniem pozostałych składników wynagrodzenia, takich jak godzin nadliczbowych, pracy w porze nocnej oraz godzin dyżurów

automatyczne wyrównanie wynagrodzenia do płac minimalnych państw członkowskich, takich jak: Republika Francuska (Loi Macron) , Republiki Federalnej Niemiec (Milog) oraz na terenie Włoch, Norwegii czy Austrii

automatyczne tworzenie druków podróży służbowej dla kierowców, z podaniem dokładnej kwoty diet, czy tzw. ryczałtów noclegowy, w przypadku braku zapewnienia noclegu, wraz z automatycznym wskazaniem miejsc i czasu przekraczania granicy, jak również miejsc noclegów

lokalizacja kierowców w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej wraz ze wskazaniem poszczególnych punktów GPS

możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym aktualnego rodzaju aktywności kierowcy za pośrednictwem dostarczonego Panelu Klienta

PAKIET Tachobus

Jest to pakiet przeznaczony do przewoźników wykonujących zadania przewozowe pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Nieustannie zmieniające się przepisy krajowe w zakresie prawa pracy, jak również aktualny trend w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie wprowadzania płac minimalnych, wprost przełożyły się na obowiązek dokładnego oraz rzetelnego rejestrowania czasu pracy kierowców, nie tylko na potrzeby krajowych służb kontrolnych, lecz również w przypadku wykonywania przewozów na terenie krajów członkowskich które wprowadziły płacę minimalną również w sektorze transportowym.

PAKIET Tachobus tir

Tym razem przedstawiamy wersje aplikacji przeznaczonej dla przewoźników świadczących swoje usługi transportowe na pojazdach powyżej 3,5 tony. Funkcjonalnością tej aplikacji jest niewątpliwie możliwość automatycznego rozliczenia podróży służbowych kierowców wykonujących prace na samochodach ciężarowych czy też ciągnikach siodłowych. Dzięki wbudowanemu modułowi lokalizacji, aplikacja samoczynnie wykrywa moment przekroczenia granicy, w celu właściwego przyporządkowania kwot diet czy też ryczałtów, w czasie rzeczywistym.

PAKIET Tachobus gps

Rozwiązanie przeznaczone dla przewoźników, szukających alternatywnego rozwiązania pozwalającego na monitoring swojej floty pojazdów. Niewątpliwym atutem prezentowanego rozwiązania jest szybka możliwość rozpoczęcia współpracy, bez konieczności montażu oraz dzierżawy bądź wykupu dedykowanych lokalizatorów GPS. Aplikacja działa w ciągu kilku sekund od zainstalowaniu jej na urządzeniu mobilnym umieszczonym w kabinie pojazdu.

Logowanie

Strona startowa aplikacji, dzięki której kierowca ma możliwość z dowolnego miejsca oraz urządzenia zalogować się bezpośrednio do aplikacji.

Ustawienia apikacji

Kierowca podczas korzystania z aplikacji ma możliwość jej indywidualnego skonfigurowania w zakresie częstotliwości wyznaczania punktów POI.

Rozpoczęcie delegacji

W celu rozpoczęcia podróży służbowej Kierowca potwierdza jej rozpoczęcia manualnie w oknie aplikacji.

Aktywność

Po rozpoczęciu podróży służbowej, aplikacja automatycznie rejestruje wszelkie aktywności (takie jak jazda oraz odpoczynek), które są rejestrowane w systemie zarówno gdy aplikacja działa offline. Aplikację ponadto można w każdym momencie wstrzymać, w momencie którym następuje brak rejestracji aktywności oraz lokalizacji.

Zmiana aktywności

Kierowca ponadto ma możliwość ręcznego wyboru pozostałego rodzaju aktywności (inna praca, dyspozycyjność). Jednakże, zmiana taka dozwolona jest jedynie gdy pojazd nie znajduje się w ruchu.

Zakończenie delegacji

Po zakończeniu podróży służbowej, Kierowca ręcznie określa moment jej zakończenia, a wszelkie aktywności przesłane bezpośrednio do Panelu Klienta, w którym to osoba uprawniona będzie mogła pobrać gotowy druk podróży służbowych, z pełnymi informacjami odnośnie daty wyjazdu, przekroczeń granic, czy też daty powrotu.

Weryfikacja kierowcy

W kolejnym oknie, następuje automatyczny proces weryfikacji kierowcy przy wykorzystaniu QR Code.